Billedet på sidehoved

Højmark Skole
            - Skolen, hvor børn trives og lærer

Billedet på sidehoved
Her finder du de seneste nyhedsbreve og information fra Helhedsleder Anders Rosholm. 

 

Fredagsbrev d. 6. januar 2017

Kære forældre

Det har været en dejlig start på det nye skoleår. Endelig kom der lidt sne ikke meget, men for pokker hvor har de udnyttet den smule, der var. Om der så er græs på kælkebakken, det må tiden vise, men det har nu over årene vist sig at være meget robust.

Som, I har kunnet se, er der ophængt et opslag på døren ind til aulaen i skolen. Det drejer sig om suppleringsvalg til forældrebestyrelsen, da et medlem af bestyrelsen går ud, og så siger vedtægterne, at vi skal supplere op enten med suppleanter, eller ved suppleringsvalg. Siden valget sidste år er vores suppleanter dog fraflyttet skolen, og derfor afholder vi suppleringsvalg. Regler og procedurer er beskrevet på opslagene, som både hænger i skolen og børnehuset. Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen og to suppleanter 1 til skole og 1 til børnehuset.

Selve valgdagen bliver i forbindelse med skolefest dagen, hvor der kan stemmes i børnehuset og til skolefesten. Som ved andre valg så udleveres der stemmeseddel de to steder, og man afkrydses og kan så afgive sin stemme i den dertil indrettede boks/kasse. Der kan stemmes på op til to kandidater, som er kommet på kandidatlisten efter vores opstillingsrunde. Opstillingsrunden er fra d. 6. januar til d. 20. januar og herefter vil kandidatlisterne være hængt op indtil valget den 3. februar 2017.

Vi har i dag uddelt interessefagssedler til 3. -6. klasse. Husk at de lige skal have dem rundt om jer derhjemme, og så ellers aflevere dem senest onsdag d. 11. kl. 12.00, så jeg kan få lavet holdlisterne til eleverne og lærerne.

På tirsdag d. 10. januar har vi åbent hus kl. 17.00 – 19.00 i forbindelse med indskrivning af nye elever til 0. kl. Vi håber selvfølgelig på, at der kommer en masse, så jeg laver kaffe, og sætter lidt småkage og frugt frem. Der er en orientering i form af en rundvisning, og alm. mulighed for spørgsmål mv. og orientering om skolen, samt de ting der vil ske i forløbet op til skolestart.

Den 19. januar bliver der en anderledes skoledag og på mandag skal eleverne vælge sig på værksteder til dagen. Den kommer der mere information om i næste uge og næste uges fredagsbrev, men det bliver en spændende og sjov dag. Der er pt. 10 frivillige der har meldt sig, men vi vil meget gerne have flere.

Den 20. januar er der ønskefesten i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og det bliver også en meget spændende dag for 1.- 3. kl., men det kommer der også mere om i næste uge.

God weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Anders

 

Fredagsbrev d. 16. december 2016

Kære forældre

Så blev uge sluttet af med et brag af en koncert. Det gjorde de fantastisk godt både 3. og 4. kl. og 5. og 6. kl. Så stor tak til jer elever og stor tak til Finn og Nina, som har lavet koncerten med 5. og 6. kl. og 3. og 4. kl.

Vi ser allerede frem til at se jer optræde til skolefesten.

Der skal også lyde store roser til skolekoret. De har været afsted 3 gange i denne uge. I mandags var det i Skjern, hvor deres tilhørere var imponerede over deres flotte sang, og i morges blev jeg ringet op af arrangøren af ældreforeningernes juleafslutning, der roste skolekorets optræden til deres arrangement i hallen i tirsdags. De havde bare været så gode. Samme tilbagemelding kom fra Børnehusets juleafslutning i kirken, hvor de også havde været ovre.

Så de gør det bare godt alle sammen.

I denne uge var Bodil på besøg i 2. klasse, og hun kommer igen i næste uge og begynder så til januar.

Vores nye lærere Anita og Irene har også været på besøg og fået bøger og overlevering i forhold til de klasser, de skal ind og have. De glæder sig til at begynde den 4. januar. Jeg får lagt de nye skemaer op på intra i juleferien, så I kan se dem efter jul, det er kun mindre ændringer, for de fleste klaser, men se alligevel på skemaet inden skolestart.

Efter ferien skal der vælges nye interessefag, men der kommer først oplæg ud om det efter ferien.

Der er nu 8 frivillige til at lave en anderledes skoledag d. 19. januar i forbindelse med at lærerne gerne ville på pædagogisk dag i sammenhæng med kurset ”Liv til glemte steder”. Det vil dog være fint med et par ekstra voksne, men der er nok til at dagen bliver til noget. Så giv lige besked hvis du vil være med til at give eleverne en anderledes skoledag. Skoledagen bliver fra 8.10 til 13.35.

I dag har vores Turbohus juleafslutning, så indskolingen slutter allerede 12.10. Vi ønsker dem en rigtig god juleafslutning.

God weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Anders

 

Fredagsbrev d. 9. december 2016

Kære forældre

Det har været en stille uge, og vi mærker tydeligt, at julen nærmer sig. Vi har fortsat haft mange syge elever. Men vi fornemmer, at det begynder at klinge af.

De sidste elever har været til nationaltest. Vi har lidt opsamling onsdag med de elever, der var syge.

Fredag havde Pia og 0. kl. inviteret bedsteforældre til krybbespil og hygge, og det var rigtigt godt.

I januar har lærerne et ønske om at kunne have en pædagogisk dag d. 19. januar. Vi skal i forvejen på kursus i projekt Liv til glemte steder, så skoledagen bliver lidt forkortet. Vi har dog i lærergruppen snakket om, at det ville være godt, hvis vi kunne lave det til en hel dag. Men det kræver jo, at der er nogen, der vil tage undervisningen af eleverne.

Vi spørger derfor, om der bl.a. jer forældre er 8, der kunne tænke sig at lave en anderledes skoledag for eleverne fra kl. 8.10 til 13.35 torsdag d. 19. januar.

Giv besked til Anders i løbet af næste uge og så vil vi se, om det kan lade sig gøre.

God weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Anders

 

Fredagsbrev d. 2. december 2016

Kære forældre

Tak for en meget vellykket klippedag. Det var dejligt med så mange ekstra hjælpende hænder til at få lavet alt det julepynt. Hele skolen sydede af hygge. 

5. og 6. klasse havde en helt fantastisk tur til Herning med Vicky, hvor de var på besøg på Carl Henning Pedersens og Else Alfeldts museum, hvor de lavede julepynt og siden til yoga, som efter forlydender er lidt sværere, end det ser ud til. Afslutningen var hos Vicky i hendes skovløberhus ved Arnborg, hvor der var hygge og hjerterum. Så en rigtig god dag for alle.

I dag har 3. klasse haft SSP-dag med fokus på grænser, og hvordan man passer på sig selv på internettet og netetik mv. Det var et rigtigt godt forløb, og det var tydeligt, at eleverne gik meget op i det. Der var også besøg af to kulturmedarbejdere, som også var en del af forløbet.

Endelig skal jeg huske at fortælle, at der på mandag begynder en ny elev i 5. kl. Han hedder Maksym og skal gå i 5. kl. Så tag rigtigt godt imod ham. Vicky vil præsentere ham til morgensamling.

Jeg vil også lige orientere om, at vi alene i dag har måtte sende 7 elever hjem efter opkastninger, og vi har stort sygefravær. Så der er noget på vej rundt. Så vær opmærksom på god håndhygiejne mv.

På søndag synger skolens kor i kirken til HKF’s julearrangement.

God weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Anders

 

Fredagsbrev d. 25. november 2016

Kære forældre

Så nærmere vi os hastigt julemåneden. Husk at der er klippedag på torsdag i næste uge og at I er meget velkomne den dag.

I sidste weekend havde vi et hold skytter på tur. Det gik rigtigt fint. De blev nr. 5 ud af 24 hold, så det var flot. Tillykke med det.

I denne uge har 5. og 6. klasse arbejdet hårdt med at blive færdige med deres altertavle og bog projekt til Kirken. Det ser utroligt godt ud. Lige nu er de ved at sætte det op i kirken og på søndag vil det sidde som baggrund til gudstjenester i december og øvrige arrangementer for børn, såvel som voksne. Det er fint, vi har sådan et godt samarbejde, så eleverne virkelig oplever, at det de laver bliver en del af et større hele.

Nu jeg skriver om samarbejde, så har det været rigtigt godt med de ekstra trænere i badminton, som HGF har stillet med til vores Interessefag boldspil. Det har været rigtig godt for eleverne, og HGF’s badminton afdeling fik flere medlemmer så det er bare fint.

Vi glæder os til at se mange af jer på torsdag til klippedag. Jeg er til ledermøde i Videbæk, så det er kun lidt over middag jeg deltager.

God weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Anders

 

Fredagsbrev d. 18. november 2016

Kære forældre

Det var dejligt at se jer til forældresamtalerne og få snakket med jer om, hvordan det går med jeres børn.

Det er en god lejlighed til at få afstemt vore forventninger til hinanden og til at få spurgt ind til det, der måtte bekymre, eller det man er glad over lykkes.

I dag har eleverne arbejdet med Børnerettigheder, og elever fra 6. klasse var rundt og fortælle i hver klasse, hvorefter eleverne fik opgaver med at tegne ben, kroppe og hoveder. Dem har de lamineret og brugt til en helt utrolig flot udstilling på rækværket ved indgangen til Børnehuset. Tag og nyd de sjove og underfundige børnebilleder.

Husk at det snart er december. Den. 1. december har vi klippedag på skolen, hvor forældre eller bedsteforældre er velkomne til at komme og hjælpe med at lave julepynt til klasserne og pynte klasserne op.

Lærerne er sendt hjem på weekend. Det har været en ekstra lang arbejdsuge, så jeg tror alle har behov for at hvile lidt ud.

5. Klasse skal dog til regionsmesterskab i skoleskydning lørdag, så der drager et lille hold skytter afsted. Vi ønsker dem held og lykke.

God weekend til jer alle.

Med venlig hilsen

Anders

 

​***************

Fredagsbrev den 10. november 2016

Kære forældre,

En spændende uge er slut. I tirsdags var 5. og 6. klasse afsted og se teater i Rækker Mølle. Det var en god tur, og de var meget eksemplariske at have med sammen med alle de andre elever, og det er altid rart, når vi kan sige, at vores opførte sig, som man skal, når man er i byen.

Det var også i denne uge, vi havde dialogmøde med Børn og Familie udvalget. Det var et godt møde, hvor vi præsenterede de elevtal, som vi har nu, og som er noget højere end dem, forvaltningen tog udgangspunkt i. Vi er 77 elever nu, og forvaltningens tal baserer sig på det, vi kunne indrapporterer den 5. september, hvor vi var 74 elever. Men siden har vi jo fået 3 nye elever, og på andre årgange er tallene også blevet højere. Vi får en ny elev til januar og vil så være 78 elever, hvilket vi også forventer at være til august 2017.

På den baggrund har vi fra Forældrebestyrelsen bedt om at få arbejdsro til at kunne arbejde for, at elevtallet stiger endnu mere, og det har Børn og familieudvalget givet os tilsagn om, at vi har til foråret 2018, hvor de igen ser på tallene. Vi skal nu bruge denne arbejdsro aktivt til at sikre, at vi fortsat kan udvikle os som sogn og sikre, at Højmark Børneverden bliver fremtidssikret, så der også i fremtiden er en god basis for skole, børnehus og dagpleje.

Årets mange børnefødsler har allerede resulteret i, at der fra januar er kø i forhold til dagplejen. Jette Kisum vil derfor mødes med pladsanvisningen for at sikre, at der også i tiden fremover er dagpleje-kapacitet nok.

Det at få flere tilflyttere og vækst til sognet bliver en opgave, vi alle skal tage på vores skuldre, fordi det er fælles opgave, hvor vi alle har et ansvar.

I næste uge har vi forældresamtaler, og jeg har lavet oversigterne over de forskellige tider. Oversigten er med dette fredagsbrev som bilag. Det er indtil nu lykkedes at imødekomme jeres ønsker, og næsten alle har fået sig tilmeldt. De, der mangler at tilmelde sig, kan på oversigten se, hvor der er huller og så kontakte mig.

Jeg har i denne uge fået lov til at orienterer om, at Nic holder som lærer pr. 31. december efter 18 år på Højmark Skole. Hun er i gang med en uddannelse som kostvejleder og vil nu tage resten af uddannelsen på fuld tid, inden hun kaster sig over en ny branche som kostvejleder. Jeg ved, at det er noget, hun længe har ønsket, og selvom vi vil komme savne hende meget, vil jeg ønske hende al held og lykke med hendes uddannelse og nye erhverv.
​Se og læs stillingsoplaget her

Vi har allerede slået stillingen op, og vi har allerede fået flere ansøgere, så vi er sikre på at have en afløser for hende til januar.

Så er Højmark Børneverdens Støtteforenings skrabejulekalender på gaden.
Støtteforeningen yder et uvurderligt stykke arbejde i forhold til at sikre at børnene i Højmark Børneverden får nogle ekstra oplevelser og muligheder. Det kræver penge, og nogle af de penge rejser Støtteforeningen ved at sælge de skrabejulekalendere, jeres børn fik med hjem i skoletaske i fredags. 
Der ligger en udførlig beskrivelse i posen med skrabejulekalenderne, som vi opfordre jer  til at få solgt til familie, venner, naboer mv. 


Støt Støtteforeningen, den støtter os.
 

Vi ses i næste uge, hvor der er sat kaffe og te frem.

 

God weekend til jer alle.

 

Med venlig hilsen

Anders

​***************

Fredagsbrev d. 4. november 2016

Kære forældre

Det var dejligt at se alle jer, der kom forbi til vores to åbent hus dage på skolen. Det er altid nogle gode dage, som eleverne ser frem tid. Det er nogle lidt anderledes skoledage, og de får vist deres mor og far det, de arbejder med i skolen, og at der kan købes kage i frikvarteret er absolut også noget, de synes om.

 

Torsdag havde vi åben skole og børnehus. Vi havde besøg af nogle stykker, men det var kendte folk. Nu har vi dog prøvet det og vil finde ud af, om vi skal gøre det igen, eller finde på noget helt andet.

 

Husk at der er kommet sedler ud vedr. forældresamtaler. Jeg får samlet op på dem i løbet af torsdag og fredag, så I kan få jeres tider retur.

 

God weekend til jer alle.

  

Med venlig hilsen

Anders

 

​***************

Tidligere nyhedsbrev 

2016 10 28, Fredagsbrev 

2016 10 14, Fredagsbrev