Den elektroniske Emma Gad

Brugernes rettigheder

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug – herunder kommerciel (I må ikke begynde at sælge noget) – må ikke finde sted.

Skolen har en 200GB forbindelse til internet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor må maskinerne kun anvendes til undervisningsformål. Således skal spil og planløs surfing på nettet ubetinget vige for undervisningsrelateret arbejde.

Brugernes pligter

Det er strengt forbudt at ændre i maskinens opsætning.

Alle skal overholde god EDB-etik på Internet. Man må f.eks. ikke sende anonym e-post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren.

Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Speciel vil vi fremhæve, at materiale, filer, websteder mv. med seksuel karakter, racistiske og nazistiske tendenser hører under det skolen ikke ønsker at eleverne besøger på nettet. Overtrædelse medføre tab af rettighed til at bruge sektornetmaskiner.

Elever, der har behov for at downloade filer fra nettet, må kun gøre dette efter aftale med læreren. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og nettet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk.

Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering med m.m.).

Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugeren foretager.

Mad og drikke må ikke medbringes ved skolens computere.

Undgå unødig udskrivning – vær både økonomisk og økologisk!

I det hele taget: Vis respekt og hensyn overfor både mediet og dine medbrugere.

 
 Med venlig hilsen
Anders Rosholm
Højmark Skole