IT på HøjmarkSkole

Vi har på skolen et EDB-lokale med udstyr til 20 elever, og der er desuden personlige computerer til eleverne fra 3. kl. til 6. kl. og en rullevogn med bærbare PCére, der trådløst er koblet på serveren.

I alt er der udstyr til, at alle elever kan arbejde samtidigt, og 2/3 af udstyret er af nyere dato. Der er fra 2013 etableret interaktive tavler i alle klasser.

Alt udstyr er mærket, og lokalerne er sikrede med alarmer mv.