Fælles morgensamling:

Hver mandag morgen mødes vi til fælles morgensang, hvor vi synger og beder fadervor. Disse morgener vil der også være andre forskellige ting i form af fortælling, konkurrencer, optræden og samtidig vil det være her vi klasserne i mellem viser og fortæller om det, vi laver i timerne for derved at træne eleverne i at stå op foran en større forsamling og forklare, hvad netop de arbejder med nu og hvorfor.

Disse morgensamlinger afsluttes med et morgenløb eller morgenmotion i 15 minutter.

Hver anden mandag vil der være et længere motionsforløb

Frikvartererne:

På Højmark Skole har vi lange frikvarterer, mindst 15 minutter. De korte frikvarterer er til frugtfrikvarteret og til lokaleskift

I frikvartererne er eleverne ude for at få frisk luft og motion. I tilfælde af ”dårligt vejr” kan klassens lærer, give eleverne lov til at være inde. Eleverne opholder sig i gangarealet ved deres klasser. De klasser der er på 1. salen må opholde sig i Aulaen. Ingen elever opholder sig i klasserne, uden der er en lærer tilstede.

Forudsætningen for at være inde er, at man forholder sig rolig. Al leg foregår uden for.

Leg og boldspil:

Der må leges på hele skolens udeareal, dog ikke i nyplantninger.

Al boldspil foregår øst for skolen. I vintertiden er det kun tilladt at kaste med sne på boldbanen øst for skolen.

Gårdvagt:

I hvert frikvarter er der en af lærerne, der har gårdvagt.

Vi har ligeledes en lærer, der har indevagt, som består i at sikre at eleverne kommer ud.

Hytteture/Lejrskole:

Der er en hyttetur i 5. kl. med 1 overnatning, denne tur er fælles med Lem skole, som et begyndende samarbejde de to klasser i mellem. I 6. kl. en lejrskole med 2 overnatninger.