Billedet på sidehoved

Højmark Skole
            - Skolen, hvor børn trives og lærer

Billedet på sidehoved

Årgangsforældre

Tankerne i projekt årgangsforældre blev skabt i et samarbejde mellem sundhedsplejen, dagplejen, børnehuset og skolen i 1997.

Der blev udarbejdet et katalog over, hvad vi anså for vigtigt i forbindelse med et barns harmoniske opvækst og udvikling. Ideen var, at samle en årgangs forældre til fælles drøftelse og erfaringsudveksling vedr. børns opvækst, at danne et netværk omkring børn fra samme årgang.

I januar 98 blev årgangsforældre 97 opstartet, der blev nedsat en styregruppe, som har afholdt forskellige arrangementer for årgangsforældregruppen.

De gode erfaringer med årgangsforældre 97 fik os til at tro på ideen og januar 99 opstartedes årgangsforældre 98 osv.

Det er naturligvis en god erfaring, vi har at øse af her i 2018, og i hvert fald tilflyttere har givet udtryk for, at de syntes, det var en fantastisk mulighed for at blive inddraget i sognets liv sammen med en gruppe, der var et umiddelbart fællesskab med, nemlig børnene.