Billedet på sidehoved

Højmark Skole
            - Skolen, hvor børn trives og lærer

Billedet på sidehoved
 

Højmark Børneverdens Støtteforening

For kun 250 kr. for familier og 100 kr. for enlige bliver du medlem af Højmark Børneverdens støtteforening.

Støtteforeningen gør det sjovere for både elever, lærere og pædagoger at være en del af fællesskabet omkring Højmark Børneverden.

I 2017 støttede vi blandt andet:

Svømmehal Emneuge

Legolandstur Emneuge

Frugthave

SFO lejr

Scene til Børnehuset.

Borde og stole til skolen.

 

Vi håber du vil tage din nabo, bedsteforældre osv. under armen og tegne et medlemskab, så vi fortsat kan give vores børn gode oplevelser.    

Indbetal på mobilpay nr: 34939

Angiv fulde navn på indbetaler

Hvis man vil indbetale på konto kontakt Claus tlf. 40 74 33 49